Hem

Effekten av paroxetin vid behandling av depression, social Ängestsyndrom, tvÄngssyndrom (OCD), panikstörning (PD), generaliserad Ängestsyndrom (GAD) och posttraumatisk stressstörning (PTSD) antas vara kopplat till förstÀrkning av serotonerg aktivitet i det centrala nervsystemet som hÀrrör frÄn hÀmning av neuronal Äterupptagning av serotonin (5-hydroxi-tryptamin, 5-HT).

Studier kliniskt relevanta doser hos mÀnniskor har visat att paroxetin blockerar upptagningen av serotonin i mÀnskliga blodplÀttar. In vitro-studier pÄ djur tyder ocksÄ pÄ att paroxetin Àr ett starkt och starkt selektiv hÀmmare av neuronal serotoninÄterupptagning och har bara mycket svaga effekter pÄ noradrenalin och dopamin neuronal Äterupptag. In vitro studier av radioligandbindning indikerar att paroxetin har liten affinitet för muskarin, alfa1-, alfa2-, beta-adrenerg-, dopamin (D2) -, 5-HTl-, 5-HT2- och histamin (Hl) -receptorer; antagonism av muskarin, histaminerg, och alfa-adrenerga receptorer har associerats med olika antikolinerga, lugnande och kardiovaskulÀra effekter för andra psykotropa lÀkemedel.

info@paroxetin.se